Proč oblečení?

Každý z nás se nějak obléká. Někdo konzervativně, někdo naopak výstředně. A co je účelem oblékání? Prvotním důvodem vzniku oděvů byla ochrana člověka zejména před zimou. Teprve v průběhu tisíciletí se začalo dbát nejen na praktickou stránku oblečení, ale také na stránku estetickou. Pravděpodobně již v době kamenné docházelo k individualizaci jednotlivých kusů oděvu, tak, aby se jedinec odlišil nějak od ostatních členů společenství, v němž žil. Různé ozdoby ale nebyla jen projevem individualizace, osobní prezentace jedince a projevem jeho osobnosti.

Rozdíly jako markanty

Rozdíl v oblékání nebyl ale jen libovolnou snahou se odlišit. Brzy začaly převažovat úzy, které dávaly svobodným děvčatům právo chodit prostovlasé, vdaným ženám začepené, či ošátkované, vdovám určil pokrývku hlavy černou atd. Vznikl v podstatě první reklamní textil.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.